Klachten

 

Het kan voorkomen dat u langer op het regiovervoer moet wachten dan u verwacht. Uw vervoer is officieel te laat, wanneer het 20 minuten na het afgesproken tijdstip aankomt. Als uw vervoer niet op tijd arriveert, raden wij u aan contact op te nemen met het reserveringsnummer van Regiovervoer via telefoon 020-441 8144. De taxicentrale kan u meer vertellen over de reden van de vertraging.

 

Wij doen onze uiterste best al uw ritten zo goed mogelijk uit te voeren. Als u toch niet tevreden bent over de geleverde dienst kunt u een klacht indienen bij de klachtenservice.
Per telefoon: 020-6471631
Per email: info@regiovervoeramstelveen.nl
Per brief: DVG Regiovervoer Amstelveen
             t.a.v. Klantenservice regiovervoer Amstelveen
             Ondernemingsweg 100
             1422DZ Uithoorn

Bent u van mening dat wij uw klacht niet goed hebben opgelost of niet tijdig (binnen 2 weken) hebben gereageerd op uw klacht dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator sociaal domein van de gemeente Amstelveen.
Via het klachtenformulier: https://burgerloket.amstelveen.nl/aanvraag?schema=indienenklacht_gx&productsleutel=1949
Via mailadres: klacht@amstelveen.nl of via telnr 020-5404696 of via een brief aan:
Gemeente Amstelveen
tav de klachtencoordinator sociaal domein
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Dan wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen.