Reserveren

Het Regiovervoer rijdt tussen 8:00 en 24:00 uur. U wordt maximaal 15 minuten vóór of na het afgesproken tijdstip opgehaald. Een rit dient minimaal één uur van tevoren te worden aangevraagd. U dient rekening te houden met wachttijden. Daar staat tegenover dat het regiovervoer veilig en comfortabel is, u voor de deur aflevert en de chauffeur u, indien nodig, helpt bij het in- en uitstappen.

 

Reserveren van een rit

Voor het bestellen van een rit met het regiovervoer belt u de taxicentrale, telefoon (020) 441 8144. U kunt reserveren tussen 7:00 en 23:00 uur. De telefonist(e) vraagt om uw kaartnummer, het adres waar u wilt worden opgehaald èn waar u naar toe wilt. Het is dus belangrijk dat u niet alleen uw regiovervoerkaart maar ook van het vertrek- en het bestemmings-adres de straatnaam, het huisnummer en hulpmiddelen bij de hand heeft.

Reserveer tijdig

Het regiovervoer is een collectief vervoersysteem. Het komt dus voor dat u met anderen in het regiovervoer zit en dat eerst een medepassagier wordt opgehaald of weggebracht. Medepassagiers mogen alleen worden meegenomen, als zij afkomstig zijn uit of onderweg zijn naar hetzelfde postcodegebied (de eerste vier cijfers van het postcodegebied dienen gelijk te zijn). Dit zal het omrijden van het regiovervoer verkorten. Om de ritten zo goed mogelijk te plannen, is het raadzaam tijdig te reserveren (ten laatste 1 uur van tevoren).

Prioriteitsritten

Naast een 'gewone' rit kunt u een prioriteitsrit reserveren. Dit is een rit met een gegarandeerde aankomsttijd, bijvoorbeeld naar een theater, briuloft, uitvaart of openbaar vervoershalte. Een prioriteitsrit dient u minimaal 2 uur van tevoren te reserveren.

Rolstoel of scootmobiel mogen mee

Het regiovervoer biedt ruimte voor het vervoer van een rolstoel of scootmobiel. U dient dit wel bij de reservering door te geven. Om veiligheidsredenen kunt u tijdens de rit niet in uw scootmobiel blijven zitten. Uiteraard helpt de chauffeur u met het in- en uitstappen.

Boek een rit