Veelgestelde vragen (FAQ)

 1. Wie komt in aanmerking voor regiovervoer?

  Het regiovervoer is bedoeld voor inwoners van Amstelveen die ouder zijn dan 65 jaar of door beperkingen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

 2. Hoe werkt het regiovervoer?

  Het regiovervoer is bedoeld voor sociale doeleinden, zoals sociale contacten en het bevorderen van zinvolle vrijetijdsbesteding. Via telefoonnummer 020 – 441 81 44 kunt u een rit reserveren. U kunt bij de reservering aangeven of u 5 minuten voor aankomst van de taxi gebeld wilt worden op het door u opgegeven telefoonnummer. Binnen het bestemmingsgebied kunt u maximaal 5 zones van en naar elke bestemming reizen. Als u toch verder reist betaalt u een commercieel tarief aan de vervoerder.

  Het regiovervoer is een collectief vervoerssysteem. U kunt dus met anderen in het regiovervoer zitten. Hierdoor dient u er rekening mee te houden dat de taxi 15 minuten voor of na het afgesproken tijdstip kan arriveren. Hierdoor is het regiovervoer minder geschikt voor afspraken bij (huis)arts of in het ziekenhuis.

  U ontvangt maandelijks een rittenoverzicht. Bij verlies van uw vervoerspas dient u contact op te nemen met de gemeente (020 – 540 49 11). De gemeente zorgt ervoor dat u een nieuwe pas ontvangt. U kunt alleen reizen met een geldige vervoerspas.

 3. Wat wordt het telefoonnummer om een rit te reserveren?

  Het telefoonnummer voor het reserveren van een rit blijft ongewijzigd, namelijk 020 – 441 81 44. Voor het reserveren van een rit heeft u het pasnummer nodig welke vermeld staat op uw (nieuwe) vervoerspas. Zonder geldige vervoerspas kunt u geen gebruik maken van het regiovervoer.

 4. Wanneer kan ik een rit reserveren?

  Het regiovervoer rijdt van 8.00 – 24.00 uur. U dient een rit zo vroeg mogelijk van te voren te reserveren, tot uiterlijk één uur van te voren. Dit kan dus tussen 7.00 en 23.00 uur. Naast het reserveren van een ‘normale’ rit kunt u een prioriteitsrit reserveren. Een prioriteitsrit is een rit met een gegarandeerde aankomsttijd, bijvoorbeeld naar een bruiloft, een uitvaart of een openbaar vervoershalte. Een prioriteitsrit dient u mimimaal 2 uur van te voren te reserveren.

 5. Wat kan ik doen als de taxi te laat is?

  Als de taxi te laat is, kunt u contact opnemen met Verhoef Personenvervoer (tel 020 – 441 81 44). Zij kunnen u vertellen over de stand van zaken waar de taxi zich bevindt en hoe lang het nog gaat duren.

  Als de taxi 45 minuten te laat is, kunt u in overleg met de vervoerder een reguliere taxi bestellen. Alleen als u van te voren contact heeft gehad met de vervoerder kunt u deze kosten vergoed krijgen.

  In verband met mogelijke wachttijden is het regiovervoer minder geschikt voor bezoek aan een arts of specialist.

 6. Hoe kan ik een klacht indienen over het vervoer?

  Indien u niet tevreden bent over het regiovervoer kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen bij de klantenservice van Verhoef Personenvervoer. De klantenservice is op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur telefonisch te bereiken op 0297-231031 Ook kunt u gebruik maken van het klachtenformulier van de gemeente (zie www.amstelveen.nl of neem contact op met het Wmo-loket, 020 – 540 49 11).

 7. Wat doet de gemeente eraan om te voorkomen dat er klachten ontstaan?

  Hoe vaker de regiotaxi te laat is, hoe minder DVG Personenvervoer krijgt betaald. Als er veel gegronde klachten zijn, kan de gemeente ook een boete opleggen. Hierdoor wordt DVG Personenvervoer gestimuleerd om te voorkomen dat er klachten ontstaan en dat er op tijd gereden wordt.

 8. Hoe ver kan ik reizen met het regiovervoer?

  U kunt maximaal 5 zones reizen binnen het bestemmingsgebied van de gemeente Amstelveen. Op de website van de gemeente Amstelveen vindt u een zonekaart, www.amstelveen.nl (kijk bij ‘zorg en welzijn – aangepast vervoer). Vanaf zone 6 wordt het aanvullend openbaarvervoer verzorgd door Valys, telefoon 0900-9630.

 9. Wat kost het regiovervoer

  De ritprijs is afhankelijk van de afstand die u reist en de tariefgroep waarin u valt. U kunt reizen binnen de vervoerszones waar u recht op heeft, mits uw vertrek- of eindpunt in Amstelveen ligt. Dit is ook afhankelijk van de tariefgroep waarin u valt.

 10. Hoe vindt de betaling plaats van de gereden ritten?

  De betaling van de eigen bijdrage vindt plaats via automatische incasso. De automatische incasso vindt aan het einde van elke maand plaats. U krijgt maandelijks gratis een rittenoverzicht.

 11. Mag ik iemand meenemen met het regiovervoer?

  Indien u bent ingedeeld in tariefgroep A (persoon met een Wmo-indicatie) dan kunt u, tegen extra kosten, altijd iemand meenemen. Dit wordt een sociaal begeleider genoemd (tariefgroep C). Als u niet in staat bent om zelfstandig met het regiovervoer te reizen omdat er medische handelingen verricht dienen te worden, bestaat de mogelijkheid om een medisch begeleider mee te nemen. Hiervoor is een aparte indicatie nodig, deze dient u aan te vragen bij de gemeente. Een medisch begeleider mag gratis meereizen.

  Indien u ingedeeld bent in tariefgroep B (persoon ouder dan 65 jaar) dan geldt bovenstaande niet. U kunt dan geen begeleiders meenemen.

 12. Kan ik ook een groepsrit bestellen?

  De pashouder kan een groepsrit bestellen bij de vervoerder. Het gaat dan om ritten met pashouders en eventuele begeleiders van of naar een gezamenlijke bestemming (vereniging, bingo, kaartclub, etc). Deze groepsritten moeten minimaal 2 uur van tevoren worden gereserveerd. Elke pashouder betaalt zijn of haar gebruikersbijdrage voor het gereden aantal zones.